Zasady współpracy

Współpraca z Kancelarią rozpoczyna się od podpisania z Klientem umowy, która szczegółowo określa zakres praw i obowiązków obydwu stron.

Kancelaria reprezentuje Klienta przed organami podatkowymi w zakresie określonym w udzielonym przez Klienta pełnomocnictwie. Dzięki temu możecie Państwo do minimum ograniczyć osobiste kontakty z administracja podatkową.

Koszty usług świadczonych przez Kancelarię są ustalane indywidualnie z każdym z naszych Klientów.

W przypadku usług księgowych cena uzależniona jest od:

  • formy prawnej prowadzonej działalności,
  • formy prowadzonej księgowości
  • ilości dokumentów księgowych,
  • specyfiki działalności obsługiwanego podmiotu
  • ilości zatrudnionych pracowników.

Dla usług doradczych oraz w przypadku reprezentacji w sporach z organami podatkowymi cena ustalana jest indywidualnie w oparciu o stopień skomplikowania sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przedmiotu sporu.

Niezwykle istotnym aspektem współpracy z Kancelarią doradcy podatkowego jest obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i informacji, z którymi doradca zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

Gwarantuje to naszym Klientom zachowanie poufności, nawet po ustaniu współpracy z Kancelarią.