Zakres usług

Świadczymy pełną obsługę działalności gospodarczej w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac oraz usługi doradcze w zakresie obowiązków podatkowych.

Księgi handlowe:

 • dekretacja dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na kontach,
 • sporządzanie rejestrów VAT,
 • obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zestawień rozrachunków,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Księgowość uproszczona:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego
 • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów

Rozliczenia z ZUS i obsługa kadrowo – płacowa:

 • zakładanie i weryfikacja akt osobowych,
 • sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem pracownika oraz zmiany w trakcie zatrudnienia,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze zwolnieniem pracownika,
 • rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i dzieło,
 • sporządzanie deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowujące,
 • sporządzanie miesięczne raporty rozliczeniowe za pracowników i właścicieli,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, PIT-40)

Bieżące doradztwo podatkowe:

 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej przez naszych Klientów działalności,
 • sporządzanie opinii i analiz z zakresu prawa podatkowego,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • sporządzanie i weryfikacja umów, w zakresie dotyczącym obowiązków podatkowych.

Obsługa sporów podatkowych:

 • udział w kontrolach i postępowaniach podatkowych,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli podatkowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych,
 • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i skarbowymi,
 • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych.