Świadectwo

Posiadamy certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów

Świadectwo kwalifikacyjne nr 23622/2008