Kancelaria

Kancelaria Podatkowej NOTUS Adrianna Nowak

 • Doradca podatkowy, wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod nr 11636.
 • Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Salzburgu
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
 • Uczestniczy w licznych szkolenia i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów prawa podatkowego.
 • Posiada doświadczenie w zakresie profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
 • Sporządza opinie i wyjaśnienia dotyczących przepisów prawa podatkowego,
 • Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi – głównie w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Doradca podatkowy:

 • posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • ciągle podnosi swoje kwalifikacje, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • w zakresie czynności doradztwa podatkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • zachowuje tajemnicę zawodową, także po zakończeniu współpracy z Klientem.

Misją naszej Kancelarii jest wspieranie Klientów we właściwy stosowaniu prawa podatkowego. Uważamy, że doradca podatkowy powinien przede wszystkim skupiać się na skutecznym wsparciu swoich Klientów.

Naszym celem jest jak najwyższy poziom świadczonych przez nas usług dlatego stale poszerzamy zasoby wiedzy – zarówno teoretycznej jak i praktycznej, wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia wspomagające pracę kancelarii jak profesjonalne systemy księgowe i serwisy branżowe najwyższej jakości.